Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı

(for English version) Diğer Diller için tıklayınız 
BİLDİRİ ÇAĞRISI
DÖRDÜNCÜ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI, 7-10 ARALIK 2020
FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISRAEL AND JUDAISM STUDIES, 7-10 DECEMBER 2020
הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר ישראל והיהדות, כא-כד כסלו ה'תשפ"א
المؤتمر الدولي الرابع للدراسات الإسرائيلية واليهودية, ٢٢- ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٢

Değerli Meslektaşlar,

İsrailiyat: İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Dergisi (e-ISSN 2645-890X) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (vICIJS’20) 07-10 Aralık 2020 tarihlerinde sanal ortamda gerçekleşeceğini duyurmaktan memnuniyet duyarız.

Bu yılkı konferansın amacı, Yahudi kimliğini değerlendirmek ve Yahudi katılımı örüntülerini belirlemek için yeni yöntemler sunmaktır. Yahudilik üzerine son akademik ve kamusal söylem, “Yahudilik” teriminin yeni yaklaşımlarını ve anlayışlarını içermektedir. Sıkça sorulan "Yahudi kim?" sorusu çeşitli ve farklı boyutta cevaplar bulmaktadır.

Yeni bilimsel çalışmaların yarattığı kavramlar araştırmacının dünya görüşüne dayanıyor, bu nedenle kaçınılmaz olarak araştırma seçimlerini ve araştırma zorluklarını etkiliyor. Yahudiliğin ne olduğu ve kimin kendini bir Yahudi olarak tanımladığı, yeni kimlikler yanında çeşitli grupların / bireylerin kendini tanımlamasını niteliyor.

Konferans aşağıdaki soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır: Bir Yahudi kimliği tanımlayabilir miyiz? Eğer öyleyse, bu kimlik ne türetiyor? Bugün bu kimliğin farklı bölgelere göre ifadeleri nelerdir? Yahudi kimliği geçmişten günümüze farklı bilim adamları tarafından nasıl değerlendirilir? Siyonist literatürde "yeni Yahudi" nasıl tanımlanır? Mevcut söylemde Yahudilik ve Siyonizm arasındaki ilişkiler nelerdir? İsrail dışındaki Yahudi cemaatleri arasındaki ilişkiler Yahudi oluşlarını nasıl tanımlıyor ve İsrail'e olan yakınlıkları nedir? Yahudi olmayanların Yahudi kimliği üzerinde herhangi bir etkisi var mı? ve eğer öyleyse, ne şekilde?

Konferansın kapsamı İsrail ve Yahudilik çalışmalarının tüm alt alanlarını içermektedir. Bunlar Yahudilik çalışmalarının geleneksel alanlarını kapsayacağı gibi İsrail çalışmalarına ilişkin güncel siyaset, uluslararası ilişkiler, tarih ve sosyoloji disiplinleriyle ilgili konuları da içermektedir(ancak sadece bunlarla sınırlı değildir). Konferanslarda sunulan çalışmaların odak noktaları çok çeşitlidir: Siyonizm, İsrail kültürü ve siyaseti, Filistin-İsrail çatışması, İbrani edebiyatı, İsrail’de eğitim ve bir inanç olarak Yahudiliğin farklı yorumları ve tarihsel kökenleri gibi.

vICIJS’20, bu sene dördüncüsünü vereceği seçkin tez ödüllerinin İsrail ve Yahudilik Araştırmaları alanında siyaset, din ve tarih başlıklarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde Türkiye’de yapılan çalışmalara verileceğini duyurmaktan da memnuniyet duymaktadır. Ayrıca bilimsel inceleme yöntemine sahip özgün ve çeviri kitaplara ve makalelere de ödül verilecektir.

Konferans yayın ve başvuru/ kayıt işlemleri dört basamaktan oluşmaktadır:
(i) özü göndererek başvurma,
(ii) tam metni ve/ya araştırma makalesini göndererek kayıt yaptırma;
(iii) kayıt videosunu göndererek katılma
(iv) sunumların canlı yayınlanması veya kayıtlı videoların oynatılması (soru cevaplı olarak/ olmadan)

Dosyalar israiliyat.com@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Lütfen aşağıdaki önemli tarihleri unutmayınız:
(i) Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2020,
(ii) Kabul Bildirim Tarihi: Başvuru sahiplerine cevaplar, teslim alındıktan sonra 15 gün içinde verilecektir,
(iii) Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve Video Kaydı Gönderme Tarihi: 30 Kasım 2020
(iv) Konferans Tarihi: 07-10 Aralık 2020

Covid 19’dan dolayı bu sene konferans sanal ortamda video konferans ile gerçekleştirilecektir. Tüm sanal sunum yapacaklar, 30 Kasım 2020 tarihine kadar kaydedilmiş sunumlarını göndermelidir. Türkçe veya İngilizce altyazılı ise video sunumları herhangi bir dilde hazırlanabilir. Çalışmalar Bildiri ve Öz Kitabı’nda (e-ISBN ile) yayınlanacaktır; gözden geçirilmiş makalelerin tam biçimleri hakem sürecinden geçtikten sonra İsrailiyat dergisinde veya kitapta yayınlanabilecektir.
Konferansı organize edenler Yahudi ve İsrail çalışmaları ile ilgili oturum teklifi de dahil olmak üzere her türlü öneriye açıktır.

Konferans kayıt ücreti yoktur. Tüm katılımcılara sanal konferansın ardından katılım belgesi verilecektir. 

Lütfen bu Çağrıyı meslektaşlarınız arasında ve ağlarınızda yayınız.

vICIJS’20 ile ilgili soru ve talepleriniz için israiliyat.com@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Konferans hakkında daha fazla bilgi için İngilizce veya Türkçe Konferans Broşürlerine tıklayınız.

Aralık ayındaki vICIJS’20’de aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Efrat AVIV
Kevser KARATAŞ
Düzenleme Kurulu eş-Başkanları, Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı
E-posta: israiliyat.com@gmail.com
Web Sitesi: http://israiliyat.com 

MAKALE HAZIRLAMA VE GÖNDERME
Aday yazarlar, daha önce herhangi bir konferansta veya dergide sunulmayan, yayınlanmayan veya değerlendirmeye alınmayan tam uzunluktaki orijinal araştırma makalelerin özlerini sunmaya davet edilmektedir. Başvuranlar iki bildiri önerebilir ve sunabilir. Tüm öneriler en az iki kör uzman hakem tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Konferansta sunulacak bildirilerin seçimi, bu değerlendirmelere ve konferans düzenleme komitesi tarafından yapılan nihai kararlara dayanmaktadır.
Öz
Yazarlar, araştırma / derleme makalelerinin özlerini belirlendiği şekilde İngilizce veya Türkçe olarak sunmalıdır.
Bilgilendirici öz, çalışmaların ilk bölümü olan giriş yazısı gibi olmayıp tüm makaleyi okumak zorunda kalmadan okuyucuya çalışmanızın net bir açıklamasını ve sonuçlarını sağlamalıdır. Türkçe özler için İngilizce öz zorunludur.
Tam Metin
Konferans sunum süresi maksimum 20 dakika ile sınırlı olduğu için katılımcıların 6-12 sayfa (2.000-4.000 kelime) uzunluğunda kısa tam metin sunmaları beklenmektedir. Metin aşağıdakileri içermelidir: (i) öz, (ii) giriş, (iii) makalenin içeriği, (iv) sonuç ve (v) kaynakça. Türkçe yazılmış makaleler için İngilizce özet sunulmalıdır. İlk sayfada, lütfen aşağıdakileri belirtin: makalenin başlığı, yazar(lar)ın adları, bağlantı ve iletişim bilgileri. Dosya israiliyat.com@gmail.com adresine gönderilmelidir. Konferansta sunumu kabul ettikten sonra yazarlardan tam metinlerini ve/ya araştırma makalelerini 30 Kasım 2020'ye kadar sunmaları istenecektir. Tam metin Dördüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2020 Bildiri ve Öz Kitabı’nda yayınlanacak.
Kabul edilen tekliflerin yazarları, bilgisayar veya cep telefonu kameraları kullanarak videolarını konferans için nasıl kaydedeceklerini ve ücretsiz yazılım kullanarak sunumları nasıl altyazı yazabileceklerini öğrenmek için Kasım 2020'de çevrimiçi desteğe sahip olacaklar.
Araştırma Makalesi
Dergide makale veya kitapta bölüm olarak yayınlanmak üzere 4.000-10.000 kelime aralığında uzun araştırma makalesi de yazılabilir. Tam metin yayınlanmak üzere gönderilmiş ise geliştirilmiş ve gözden geçirilmiş araştırma makalesi en az % 50 farklı olmalıdır.

SANAL SUNUM HAZIRLAMA VE GÖNDERME
ICIJS, iki farklı (1 yönlü / 2 yönlü) sanal katılım biçimi fırsatı sunacaktır: (i) gerçek zamanlı video konferans çözümleri (Zoom, Google Meet vb) kullanarak çevrimiçi akademik sunum ve (ii) önceden kaydedilmiş / eşzamansız senkronize olmayan kayıt çözümleri.
Sanal konferanslar, katılan kişilerin sayısını ve dağılımını büyük ölçüde değiştirebilir. Çünkü sanal konferans, mali, ailevi (bakım yükümlülüğü), fiziksel (engellilik), sağlıksal (Virüs) ve siyasi (pasaport, vize) kısıtlamaları olan kişiler için katılımı mümkün kılmaktadır.
Bir iletişim platformu, dört dikey boyut boyunca kategorilere ayrılabilen bir veya daha fazla iletişim kanalı sağlar: senkronize (Senk / Asenkron), yönlülük (1 yönlü / 2 yönlü), ölçek (1-1 veya gruplar, gizlilik olmadığı, ancak toplumun bilme hakkı olduğu anlamına gelir) ve içerik (metin, görüntü, ses ve video) anlamına gelir.
Bildiğiniz gibi, Coronavirus pandemisi nedeniyle, toplantı yerlerin çoğu kapatılırken ve bazı durumlarda toplantılar çevrimiçi olarak yeniden planlanıyor veya iptal ediliyor. Bu nedenle, konferans düzenleme kurulu 07-10 Aralık 2020'deki Sonbahar konferanslarını tamamen sanal biçime taşımaya karar vermiştir. Yaklaşık 3 yıldır ICIJS, çoğunluğu geleneksel “canlı” yüzyüze olan sunumları, bazı “sanal” çevrimiçi bileşenlerle bir araya getirerek hibrit bir etkinlik yapmaya çabalamıştır. Bu yıl kapalı mekânlarda yapılan yıllık toplantımızı yeni sanal konferansa aktaracağız. Her şeyin normale dönmesi durumunda gelecek yıl tekrar melez toplantıyı düzenleyebiliriz.
Sanal konferansın geleneksel konferans konuşmalarının ve soru-cevapların yüz yüze etkileşimini tekrarlamayacağını bilsek de kesişen araştırma ilgi alanlarına sahip bilim insanları topluluğu oluşturmaya yardımcı olacağını umuyoruz. Bu yaklaşımın erişebilirlik avantajları şunlardır:
A) açık erişimli İsrailiyat dergisine benzer şekilde, konferans arşivi (soru-cevaplı önceden kaydedilmiş veya canlı görüşmeler) tüm bilimsel topluluğa ve kamu kullanımına açık olacaktır.
B) konuşmalar herhangi bir zamanda görüntülenebilir ve metin tabanlı soru-cevap oturumları birkaç haftaya kadar uzatılabilir.
C) iki dilli gerçek bir konferans olabilmesi için Konuşmalar Türkçe ve İngilizce altyazılı hale getirilebilir.
Canlı video konferans yapmak isteyenler dahil tüm sanal sunum yapanların 30 Kasım 2020 tarihine kadar sunum kayıtlarını bize göndermiş olmaları gereklidir gerekir. Önceden kaydedilmiş sunumları kullanmak isteyenler için, kayıtların hiçbir teknik sorunu olmadığından emin olmak için inceleyeceğiz ve sorun ve kayıt kalitesini artırmak için olası yollar önereceğiz. Canlı video konferans yapmak isteyenler için, oturumlar sırasında herhangi bir teknik sorun olması durumunda karşı kayıt önlem olarak için arşivleyeceğiz.

Çevrimiçi sunumların zamanı vICIJS web sitesinde ilan edilecektir. İnternet bağlantısını kontrol etmek ve gerekli değişiklikleri (ses, ışık, hız vb.) yapmak için oturumunuzdan 15 dakika önce çevrimiçi olunuz. Katılmak için web kamerası, yüksek hızlı İnternet bağlantısı ve mikrofon bulunan bir bilgisayara ihtiyacınız var. Konferanstaki 30 dakikalık sunum alanı üç bölüme ayrılabilir: (i) sanal konuşmanın kendisi için 20 dakika, (ii) soru ve tartışma için 7 dakika ve (iii) oda değiştirme veya yeni için 3 dakika sunum.
Tüm sunum yapanlara sunumlarının canlı yayınlanacağı ve kaydedileceği hatırlatılır. Böylece, diğer konferans katılımcıları ve dinleyiciler bu uzak görüşmeleri gerçek zamanlı olarak veya daha sonra izleyebilir. Ayrıca oturum kayıtları ICIJS YouTube kanalı üzerinden herkese açık hale getirilecektir.

ÖDÜLLER
Konferans, konusu İsrail ve Yahudi çalışmalarının geniş tanım alanına girmesi gereken tarih, siyaset ve din kategorilerindeki üç çalışma türüne ödül verir: (i) yüksek lisans ve doktora seviyelerinde seçkin tezler / tezler, (ii) orijinal ve çevrilmiş metinlerdeki seçkin bilimsel kitaplar ve (iii) seçkin bilimsel makaleler. Tezler savunulmalı ve diploma Türkiye'deki üniversiteler tarafından verilmelidir. Orijinal [(ortak) yazar (tezlerden düzenlenmemiş, düzenlenmemiş) monografiler, referans kitaplar, ders kitapları] veya çevrilmiş (çevrim yazılı veya yorumlanmış) kitaplar ve makaleler Türkiye'de yayınlanmalıdır. Yarışma tarihinden (2019-2020) önceki iki yıl içerisinde Türkçe veya İngilizce dillerinde savunulması veya yayınlanması gereken tezler / tezler, kitaplar ve makaleler yarışma için uygundur. Önceki aday çalışmaları iki yıllık bir süre içinde en fazla iki kez değerlendirilmek üzere yeniden gönderilemez. Önceki kazananlar veya finalistler tekrar gönderemez.
Tüm başvurular çalışma alanında en az iki uzman tarafından incelenir ve yapıcı, gelişimsel geri bildirim sağlanır. Aday göstermenin iki yolu vardır: kişi başka birini aday gösterebilir veya kişi kendini aday gösterebilir. Adayın kişisel dosyası, tezin / tezin, kitapların (ilk baskı için) ve makalenin elektronik bir kopyasını ve adayın tam CV'sini içerir. Destek mektupları isteğe bağlıdır. Aday adaylık belgeleri e-posta ile gönderilebilir. Katılımcılar sertifika alacaktır. Olağanüstü tezler / tezler, kitaplar ve makaleler ödülü yıllık ICIJS’de verilecektir. Adaylığı yeterli olmayan herhangi bir kategoride ödül iptal edilecektir.

KONFERANS KONULARI
Toplantı, bu temada aşağıdaki konu alanlarını içerecektir (ancak bunlarla sınırlı değildir):
Arkeoloji, tarih yazımı ve geçmişin görselleştirilmesi
Boykot ve Dayanışma Politikaları
İsrail-Filistin çatışmasında çatışma yönetimi
Çağdaş Yahudiler
Yüzyılın Anlaşması
Yerinden Edilme ve Mülteciler
Mısırbilim ve Mısır'da Yahudilik
Enerji politikası
Halacha ve Şeriat
Haşip devlet vs Yahudi devlet vs Demokratik devlet
Hamas ve Türkiye
Türkiye'de İbranice eğitimi
İsrail'de insan hakları
İsrail'de Kimlik
Cehalet Mutluluktur, Bilgi Güçtür: Müslümanların İsrail ve Yahudilik bilgisi
İsrail ve Komşuları
İsrail-diaspora ilişkileri
İsrail-Türkiye ilişkileri
İsrail’in Arap azınlığı: geçmiş, şimdi, gelecek
İsrail’in son on yılda siyasi ve yasamaya doğru kayması
İsrail’in siyasi solu
İşgal altındaki bölgelerde İsrail yerleşimleri
İsrail üniversiteleri ve kolejleri
Yahudi tarihi ve kültürü
Yahudi hukuku ve Yahudi düşüncesi
Yahudi el yazması kaynakları: İncil ve Talmud ve Rabbin edebiyatı
Yahudi mistisizmi
Türk üniversitelerinde Yahudilik veya İsrail odaklı veya ilgili kurslar
Yahudi-İslam Araştırmaları
Karaite (Khazar) Çalışmaları
Kutsal Topraklar ve Kudüs'ün Kaybı
Göç, yerleşme ve diaspora
Ulus kurma ve devlet eğitimi
Ulusal diller: eski kutsal dilden / konuşma dilinden modern yüksek dile
İsrail ve Yahudi Çalışmalarında Yeni Yönelimler
Türkiye Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve İbranice Dil ve Edebiyat Programı
Karşılaştırmalı Semitikler ve Ural-Altay Dilleri
Türkiye'de Kudüs ile ilgili STK'lar
Osmanlı Kudüs
İnsan Kalkanı Politikaları
Filistin'deki devlet öncesi Yahudi cemaati
Yahudileri ve Müslümanlarla İlişkilerini Reform Etmek
Kamusal alanda din: yıllar boyunca değişim ve genişleme
Dini milliyetçilik ve Kutsal Yer üzerinde çatışma
Kudüs ve kutsal yerler turu, dini turizm dini siteler
İsrail'de hukukun üstünlüğü ve işgal altındaki bölgede olağanüstü haller
Altı Gün Savaşı, 1967
Başlangıç teknolojisi ve askeri sanayi
İsrail ve komşu toprakların arkeolojisinde çalışmalar
Yahudi isimlerinin incelenmesi
Çağdaş İbranice yazılarda Arap / İslam imgesi
Arşiv Politikaları
İbrani edebiyatında Türk
Türk Solu ve Arap-İsrail çatışması
Teoloji ve Yahudi düşüncesi
Türk-Yahudi 500 Yıldan Fazla Buluştu
Türk Yahudilerinin Amerikalı Yahudilerle Avrupalı Yahudilerle ilişkisi, dini kimlikleri.
İsrail akademisinde Türkler, Selçuklular, Osmanlılar ve cumhuriyetçi Türkiye
İsrail’de Türk TV Dizileri ve aktörler
İki Durumlu Çözüm Tek Durumlu Çözüm?
Savaş ve Din
Siyonist Kongreler
Konferansta herhangi bir tema, konu, zaman dilimi, yöntem, çalışma disiplini, coğrafi alan, terim söz konusu değildir, ancak tekliflerin ve bildirilerin odağı konferansın alanına yönelik olmalıdır.
Araştırma sunumlarına ayrılan süre sınırlı olduğundan, çok sayıda özet alındığında tam araştırma ve / veya araştırma makalesi sunumu ile birlikte orijinal araştırma bulgularını özetleyenlere öncelik verilecektir.

KONFERANS KURULLARI
Düzenleme Kurulu Eş-Başkanları
Efrat AVIV
Dr, Senior Lecturer, Middle Eastern Studies, Bar Ilan University, Israel
Dr, Eğretim Üyesi, Ortadoğu Çalışmaları, Bar Ilan Üniversitesi, İsrail

Kevser K KARATAŞ
YL., Religious Culture and Moral Knowledge Teacher, Ministry of National Education, İstanbul/ Turkey
YL., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul/ Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri
İsme göre alfabetik sıralı
Ainur NOGAYEVA
Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, L.N.Gumilev Eurasia National University, Kazakistan
Assoc. Prof. Dr., Department of International Relations, L.N.Gumilev Eurasia National University, Kazakhstan

Mehmet Sait TOPRAK
Prof. Dr., Department of Assyrian Language and Literature, Faculty of Letters, Mardin Artuklu University, Mardin/ Turkey
Prof. Dr., Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mardin/ Türkiye

Mustafa ÖKSÜZ
Asst. Prof. Dr., History of Islam, Department of Islamic History and Arts, Faculty of Divinity, Van Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
Dr. Öğr. Üy., İslam Tarihi ABD, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye

Şakir DİNÇŞAHİN
Assoc. Prof. Dr., Department of Political Science & International Relations, FEAS, Hasan Kalyoncu Üniversity, Gaziantep/ Turkey
Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İİBF, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep/ Türkiye

Bilim Kurulu Üyeleri
İsme göre alfabetik sıralı
Prof. Dr. Avraham ELQAYAM- Bar- Ilan University, Israel
Assoc. Prof. Dr. Ainur NOGAYEVA- L.N. Gumilev Eurasian National University, Kazakhstan
Dr. Alek D. EPSTEIN- The Open University of Israel, Israel
Prof. Dr. Bat-Zion ERAQI- The Open University of Israel, Israel
Prof. Dr. Brannon WHEELER- United States Naval Academy, Annapolis, Maryland, USA
Prof. Dr. David TAL- Sussex University, USA
Assoc. Prof. Dr. Eldar HASANOĞLU- İzmir Kâtip Çelebi University, Türkiye
Dr. Gallia LINDENSTRAUSS- Institute for National Security Studies (INSS), Herzliya, Israel
Asst. Prof. Dr. Hatice DOĞAN- Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Türkiye
Dr. Laskier MICHAEL- Bar- Ilan University, Israel
Prof. Dr. Mahmoud KAIYAL- Tel Aviv University, Israel
Prof. Dr. Meir LITVAK- Tel Aviv University, Israel
Prof. Dr. Mehmet Sait TOPRAK Mardin Artuklu University, Turkey
Asst. Prof. Dr. Miriam FRENKEL- Hebrew University of Jerusalem, Israel
Prof. Dr. Mustafa KABHA- Open University of Israel, Israel
Dr. Nimrod GOREN- Mitvim Institute, Hebrew University of Jerusalem, Israel
Asst. Prof. Dr. Rahim AY- Ankara Yıldırım Beyazit University, Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Umut UZER- İstanbul Technical University, Türkiye
Prof. Dr. Uriya SHAVIT- Tel Aviv University, Israel
Assoc. Prof. Dr. Yasin MERAL- Ankara University, Türkiye
Prof. Dr. Yehoshua FRENKEL- Hayfa University, Israel
Asst. Prof. Dr. Yusra AL-JUMAILI- Erciyes University, Türkiye
Asst. Prof. Dr. Zafer BALPINAR- Mehmet Akif Ersoy University, Türkiye
Seçkin Tez ve Kitap Ödülü Değerlendirme Kurulu Üyeleri
Siyaset Başlığı
Umut UZER, Associate Professor Doctor in the Department of Humanities and Social Sciences, Faculty of Science and Letters, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, ; Ayşe ÖMÜR ATMACA, Assistant Professor Doctor in the Department of International Relation, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hacettepe University,
İlahiyat Başlığı
Hatice DOĞAN, Assistant Professor Doctor in the Department of Islamic History and Art, Faculty of Divinity, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Nevsehir, Turkey ;
Tarih Başlığı
Halil ERDEMIR, Associate Professor Doctor in the Department of International Trade, School of Applied Sciences Celal Bayar University, Manisa, Turkey ;

ÖNEMLİ TARİHLER
-Öz Teslim Tarihi: 15 Kasım 2020
-Öz Kabul Bildirim Tarihi: Değerlendirmeden Sonra Zaman Kaybetmeden
-Tam Metin ve/ya Araştırma Makale ve Video Kaydı Gönderme Tarihi: 30 Kasım 2020
-Konferans Tarihi: 07-10 Aralık 2020

İLETİŞİM
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen listelenen yollardan biriyle bizimle iletişime geçin:
Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies
(İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi)
Web pages: http://israiliyat.com
E-mail: israiliyat.com@gmail.com
Academia: http://independent.academbia.edu/israiliyat
Dergipark: http://dergipark.gov.tr/israiliyat
Facebook: http://facebook.com/israiliyatcom
Instagram: https://www.instagram.com/israiliyat
Medium: https://medium.com/@israiliyat
Twitter: http://twitter.com/israiliyatcom
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Israiliyat_Dergisi
Youtube: coming soon
Slack
Zoom:
Skype: israiliyat