Duyurular

Duyuru (16.11.2020)
İbrani Dili ve Edebiyat Bilim Dalı bütünleşik doktora programı ek kontenjan duyurusu


Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları ABD İbrani Dili ve Edebiyat Bilim Dalı 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleşik doktora programı için ek kontenjan duyurusuna çıkmıştır. Söz konusu bilim dalında yabancı uyruklu öğrenciler için de ek kontenjan açılmıştır.
Özel Şart: İbrani Dili ve Edebiyatı bütünleşik doktora program için adayların herhangi bir bölümden dört (4) yıllık lisans veya yüksek lisans mezunu olması ve Bilim Dalınca yapılacak İbranice dil sınavından en az 80 puan alması gerekmektedir.
Başvuru evraklarının şahsen ya da resmi vekaletle 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi için bakınız:
https://sbe.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/20-21%20g%c3%bcz-ek-dr.pdf
https://sbe.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/20-21%20bahar%20yabanc%c4%b1.pdf

Announcement (16.11.2020)
Hebrew Language and Culture Joint Doctoral Program announces the additional placement.


Erciyes University, Social Sciences Institute, Oriental Languages and Literatures Department Hebrew Language and Culture Joint Doctoral Program has announced the additional placement for the 2020-2021 academic year fall semester. There are also quotas for foreign students in this program.
Special Condition: For the Hebrew Language and Literature joint doctoral program, candidates have a four (4) year undergraduate or graduate degree from any department and must get at least 80 points from a Hebrew language exam to be held by the Program.
Application documents must be submitted in person or by official power of attorney to the Social Sciences Institute between 23-25 November 2020.
See for detailed information:
https://sbe.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/20-21%20g%c3%bcz-ek-dr.pdf
https://sbe.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/20-21%20bahar%20yabanc%c4%b1.pdf2016-2017 Yılı UBYT Programı Türkiye merkezli yayınlanan bir dergi olarak İsrailiyat, Yahudilik ve İsrail ile ilgili bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşımına katkı bulunmak için Türkiye'de bu alanla ilgili önemli akademik etkinlikleri duyurmaktadır. Yayınlanmasını istediğimiz duyuruları zengin metin biçiminde gönderiniz. Unutmayınız, Dergipark’taki metin düzenleyici zengin metin belge oluşturmaya ve düzenlemeye izin vermesine rağmen, kelime düzenleyicisi programlardan kopyalanan metinleri düz metne çevirmektedir.  Duyurular bağlantısına adresine tıklanarak güncel duyurulara, Duyuru Arşivi bağlantısına tıklanarak ise docx biçimindeki arşiv dosyasına ulaşılabilir. 


Israiliyat published as a Turkey-based journal, announces important academic events related to the field in Turkeyfor contributing to knowledge sharing on Judaism and Israelin the national and international levels. Send the announcement to be published as rich text formatting. Co not forget, While text editor allows creating and editing of rich text documents, converts text copied from word processor program into plain text. Click on the the Announcements link to access up-to-date announcements and Announcement Archive link to access the archive file in docx format .