Kitap Bölümü Çağrısı

Değerli akademisyenler ve araştırmacılar

Yahudilik ve İsrail çalışmaları ile ilgili makalelerin olduğu bir derleme kitap çalışmasının yayınlanması planlanmaktadır (tercihen e-kitap hali olan). Bölge ve dini/ kültürel çalışmalar olarak İsrail ve Yahudi araştırmaları alanı Türkiye’de çok yeni olup başta tarih, siyaset, din gibi alan temelli çalışmalar ve yöntemleri üzerinde şekillenirken alanlar arası yaklaşımların olduğu çalışmalar da az da olsa yayınlanmaktadır. Bu nedenle ağırlıklı olarak Türkçe az da olsa İngilizce araştırmaların yayınlanacağı bu eserin belli bir teması olmayıp din, tarih, siyaset, başta olmak üzere uluslararası ilişkiler, felsefe, ekonomi, edebiyat, sosyoloji, hukuk vb. geleneksel alanlardan güvenlik, çatışma çözümü, medya, kadın, insan hakları, kültür, Holokost, bölge/ alan çalışmaları gibi çağdaş alanlara kadar konularda alanlar arası ve çok alanlı yaklaşımlara uygun makalelerinin yayınlanması hedeflemektedir.

Araştırma makalelerinin yanında değerlendirme makalelerin olması da planlanmaktadır. İsrail ve Yahudi çalışmaları alanında yapılmış çalışmalar üzerinde şekillenen derleme makaleler sadece literatür taraması veya özetleme olmayıp aynı zamanda bir sentez içeren sistematik bir yapıda olmalıdır. Böylece belirli bir konudaki birikimi aktaran değerlendirme makaleleri ile okuyucuya belli bir temada derli toplu bir bilgi sağlanmış olacaktır.

Yazarlar, editörle konu başlığı hakkında görüş birliğine varırken makaleyi yazım öncesi tasarlama aşamasında kitapta yer alacak diğer bölümler ve yazarlarıyla irtibat halinde olmalıdır. Böylece bölümler arasında bir ilişki kurulabileceği gibi yazarlar arasında da bir sinerji meydana getirilerek daha bütüncül yaklaşımda bir eser meydana getirilmeye çalışılacaktır. Çünkü iyi bir derleme kitap, dergi gibi birbirinden bağımsız bölümler yerine birbiri ile ilişkili olmalı ve bölümler arasında kavramsal ve yöntemsel bütünlük elden geldiğince sağlanmaya çalışılmalıdır.

Kitap, YÖK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın (ÜAK) 2018 Dönemi Doçentlik Başvurusundaki “Ulusal Yayınevi” (En az beş yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi) veya imkan olursa “Uluslararası Yayınevi” (En az beş yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar dünyanın bilinen üniversitelerinin kataloglarında yer alan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayınlamış olan yayınevi) şartına uygun ISBN no alınarak yayımlanacaktır.

Kitapta yer alan bölümler bir ya da birden fazla yazarlı olabileceği gibi, aynı yazar birden fazla bölümle de katkıda bulunabilir. Daha önce yayımlanmamış olması gereken araştırma ve değerlendirme (derleme) türündeki çalışmalardan yazar/lar sorumludur. Yayımlanmak üzere gönderilen ve kabul edilen bölümler için telif hakkı ödenmez.

Kitapta yer alacak her bir bölüm, en az iki hakemden olumlu görüş alınması halinde yayınlanacaktır. Derleme kitabın 2018 yılı sonuna kadar yayınlanmış olması planlanmaktadır.

Biçim, iktibas ve atıf yazılırken yazım stili uluslararası standartlara (CMS APA, MLA, AIP, NLM, AMA, ACS vd.) göre verilmelidir. Referanslar tutarlı olduğu sürece herhangi bir stilde veya formatta olabilir. 

 

YAYIN TAKVİMİ

Özet Metin Gönderim Son Tarihi: 15 Ağustos 2018.

Ön Değerlendirmesi Sonrası Yazara Geri Bildirim Tarihi: 15 Eylül 2018.

Kabul Alan Bölümlerin Tam Metinlerinin Son Gönderim Tarihi: 15 Ekim 2018.

Hakem Değerlendirmesi ve Kitabın Yayınlanması Tarihi: en geç 31 Aralık 2018.

 

Katkılarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Editör

M. Mustafa KULU

Arş. Gör, Selçuk Üniversitesi,

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi,

 Uluslararası İlişkiler Bölümü,

                                                                                                                                                                                                                0536 201 42 48