İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2018 Bildiri ve Öz Kitabı

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı 2018 Program ve Özet Kitabı (ICIJS'18)  ile ilgili kitap konferans sonrasında yayınlanacaktır.