Yıl 2018, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 102 - 119 2018-06-30

Anatomy of the Anti-Jew: Cevat Rifat Atilhan
Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan

Celil BOZKURT [1]

75 266

Cevat Rifat Atilhan is a soldier who has participated in the Balkan Wars, the First World War and the National Struggle, and is appreciated with courage and heroism. During the First World War, he knocked down on the Palestinian-Syrian Front by deciphering the NILI Jewish espionage network, which was set up by the Jews and gathered intelligence about the Ottoman army for the British. Cevat Rifat Bey's dramatic memories of Jewish spies caused him to live an anti-Jewish life after military service. After the National Struggle, Atilhan, who had a career in trade, he has gone bankrupt, struggling with the Jews. Atilhan, who concentrated on press life since the early 1930s, published numerous books, articles and newspapers on issues such as Judaism, Masonry, Zionism and Islam. In his works, Atilhan who challenged Judaism and Zionism almost became the father of anti-Jewish ideas in Turkey.

Cevat Rifat Atilhan visited the Nazi Germany in 1933-1934 and carried the struggle with the Jews to universal dimensions. Atilhan created Turkey's footsteps for a universal anti-Jewish organization established under the auspices of Hitler in Germany. From time to time, Atilhan, suffering from the unfairness of the Zionist organization, maintained his struggle until his death. Atilhan is among the founders of the National Development Party, the first opposition party of democratic life established in 1945. He later founded the Turkish Conservative Party and served as vice president of the Great East Society. Atilhan's initiative in 1951 is the Islamic Democrat Party. In other words, the party has the characteristic of being the first Islamist party in the democratic life and had reaction by the anti-Jewish and rhetoric. The party left an important political heritage with the United Muslim Nations project, the anti-Jewish/ Judaic, Masonic and anti-Zionist rhetoric and national stance to the National Vision, which entered the Turkish politics in the 1970s.

Cevat Rifat Atilhan is a source of anti- Jewish and Masonic thinking in Turkey in the recent period and has deeply influenced Turkish public opinion with his studies and ideas. Atilhan also influenced Islamism and nationalism and made an important contribution to the formation of these trends. Atilhan is an important reference source in Judaism and Israel researches to be done in Turkey and the importance of his works cannot be overlooked.

In this research, Cevat Rifat Atilhan's military registry record, works, Archives of the Turkish General Staff, Military History and Strategic Etudes (ATASE) and Republican archives of the Prime Minister's Office, periodicals and copyright works were used.

Cevat Rifat Atilhan, Balkan, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'ye iştirak etmiş, cesaret ve kahramanlığıyla takdir edilmiş bir askerdir. Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin-Suriye Cephesi'nde vazifede bulunduğu yıllarda Yahudiler tarafından kurulan ve İngilizlere Osmanlı ordusu hakkında istihbarat toplayan NİLİ adlı casusluk örgütünü deşifre ederek çökertilmesini sağlamıştır. Cevat Rifat Bey'in Yahudi casuslarla yaşadığı dramatik anılar askerlik sonrasında Yahudi aleyhtarı bir yaşam sürmesine neden olmuştur. Milli Mücadele sonrasında ticaret hayatına atılan Atilhan, İstanbul Yahudileriyle girdiği mücadeleden iflas ederek çıkmıştır. 1930'ların başından itibaren basın hayatına yoğunlaşan Atilhan Yahudilik, Masonluk, Siyonizm ve İslam gibi konularda sayısız kitap, makale ve gazete yayımlamıştır. Eserlerinde, Yahudiliğe ve Siyonizm’e meydan okuyan Atilhan, Türkiye'de Yahudi aleyhtarı fikirlerin adeta babası olmuştur.

Cevat Rifat Atilhan, 1933-1934 yıllarında Nazi Almanya'sını ziyaret ederek Yahudilerle olan mücadelesini evrensel boyutlara taşımıştır. Atilhan, Almanya'da Hitler'in himayesinde kurulan Yahudi aleyhtarı evrensel bir teşkilatın Türkiye ayağını oluşturmuştur. Zaman zaman Siyonist teşkilatın gadrine de uğrayan Atilhan, mücadelesini ölünceye kadar sürdürmüştür. Atilhan, 1945'te kurulan demokratik hayatın ilk muhalefet partisi Milli Kalkınma Partisi'nin kurucuları arasındadır. Sonradan Türk Muhafazakar Partisi'ni kurmuş ve Büyük Doğu Cemiyeti'nin başkan yardımcılığını yapmıştır. Atilhan'ın ses getiren girişimi 1951'de kurduğu İslam Demokrat Partisidir. Söz konusu parti, demokratik hayatın ilk İslamcı partisi olma özelliğine sahip olup, Yahudi ve Siyonist aleyhtarı söylemiyle tepki toplamıştır. Parti, Birleşmiş İslam Milletleri projesi, Yahudi, Mason ve Siyonist karşıtı söylemi ve milli duruşuyla 1970'lerde Türk siyasetine giren Milli Görüş'e önemli bir siyasal miras bırakmıştır.

Cevat Rifat Atilhan, yakın dönem Türkiye’sinde Yahudi ve Mason aleyhtarı düşüncenin kaynağı olup, eserleri ve fikirleriyle Türk kamuoyunu derinden etkilemiştir. Atilhan, ayrıca İslamcılığa ve milliyetçiliğe etki etmiş, bu akımların formasyonuna ciddi katkılar yapmış bir ideologdur. Atilhan, Türkiye'de yapılacak Yahudilik ve İsrail araştırmalarında önemli başvuru kaynaklarından olup, eserlerinin önemi göz ardı edilemez.

Araştırmada Cevat Rifat Atilhan'ın askerlik sicil kaydı, eserleri, ATASE ve Başbakanlık Cumhuriyet arşivleri, süreli yayınlar ve telif eserler kullanılmıştır.

  • Bozkurt, Celil. “Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018): 102-119.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Celil BOZKURT

Bibtex @araştırma makalesi { israiliyat471894, journal = {İsrailiyat}, issn = {}, eissn = {2645-890X}, address = {Huriye KULU}, year = {2018}, volume = {}, pages = {102 - 119}, doi = {}, title = {Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan}, key = {cite}, author = {BOZKURT, Celil} }
APA BOZKURT, C . (2018). Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan. İsrailiyat, (2), 102-119. Retrieved from http://israiliyat.com/issue/39811/471894
MLA BOZKURT, C . "Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan". İsrailiyat (2018): 102-119 <http://israiliyat.com/issue/39811/471894>
Chicago BOZKURT, C . "Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan". İsrailiyat (2018): 102-119
RIS TY - JOUR T1 - Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan AU - Celil BOZKURT Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İsrailiyat JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 119 VL - IS - 2 SN - -2645-890X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İsrailiyat Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan %A Celil BOZKURT %T Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan %D 2018 %J İsrailiyat %P -2645-890X %V %N 2 %R %U
ISNAD BOZKURT, Celil . "Bir Yahudi Aleyhtarının Anatomisi: Cevat Rifat Atilhan". İsrailiyat / 2 (Haziran 2018): 102-119.