Year 2017, Volume , Issue 1, Pages 54 - 78 2017-12-31

Solomon’s Temple in Jewish Religious Life
Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi

Muhammed Güngör [1]


The understanding of temple in Judaism is largely different from that of other religions. Because, Solomon’s Temple, the only place where some worships can be performed in Judaism, is fully integrated with this religion. The fact that Solomon’s Temple is an integral part of Judaism has led to that religion being called “a temple centered religion”. Because Solomon’s Temple was designed exactly according to the will of God, from the architectural point of view to the extent to which he would function there. On the other hand, the destruction and reconstruction of Solomon’s Temple in history has had a profound effect on the Jews. In Jewish history, the names of "The First Temple Period” and “The Second Temple Period” are proof of that. Especially in A.D. 70 the destruction of the Second Temple has been a source of sadness for the Jews until that day. Solomon’s Temple, which is so important, has naturally been the center of attention of the Jews for centuries and has been prayed for in the period when it was ruined. Although there is no its physical presence today, the spiritual presence of Solomon’s Temple is still felt in Jerusalem. This Temple, one of the lifeblood of Judaism, is almost everything for a Jew. As a matter of fact, one of the main reasons for the conflicts between Muslims and Jews in Jerusalem today, perhaps the most important, stems from Solomon’s Temple.

Yahudilikteki mabed anlayışı diğer dinlerin mabed anlayışından büyük oranda farklılık göstermektedir. Zira Yahudilikte bazı ibadetlerin eda edilebildiği tek mekân olan Süleyman Mabedi, bu dinle tamamen bütünleşmiştir. Süleyman Mabedi’nin, Yahudiliğin ayrılmaz bir parçası olması, bu din için “mabed merkezli bir din” denilmesine yol açmıştır. Zira Süleyman Mabedi, mimari yapısından, orada kimlerin ne şekilde görev yapacaklarına varıncaya kadar tamamen Tanrı’nın isteği doğrultusunda tasarlanmıştır. Öte yandan Süleyman Mabedi’nin tarih içinde yıkılıp yeniden inşa edilmesi Yahudiler üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Yahudi tarihinde “Birinci Mabed Dönemi” ve “İkinci Mabed Dönemi” gibi isimlerin olması bunun kanıtıdır. Özellikle M.S. 70 yılında İkinci Mabed’in yıkılması, o tarihten günümüzde kadar Yahudiler için büyük üzüntü kaynağı olmuştur. Bu derece önemli olan Süleyman Mabedi, doğal olarak Yahudilerin asırlar boyunca ilgi odağı olmuş, onun yıkık olduğu dönemde ise yeniden yapılması için dualar edilmiştir. Bugün fiziki varlığı görülmese de Kudüs’e bakıldığında Süleyman Mabedi’nin manevi varlığı hâlâ hissedilmektedir. Yahudiliğin can damarlarından biri olan bu Mabed, bir Yahudi için neredeyse her şeydir. Nitekim günümüzde Kudüs’teki Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki çatışmaların temel sebeplerinden biri, belki de en önemlisi Süleyman Mabedi’nden kaynaklanmaktadır.

  • Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Muhammed Güngör

Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { israiliyat398373, journal = {İsrailiyat}, issn = {}, eissn = {2645-890X}, address = {Kırbaşı Cad 151/20 Karatay Konya}, publisher = {Huriye KULU}, year = {2017}, volume = {}, pages = {54 - 78}, doi = {}, title = {Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi}, key = {cite}, author = {Güngör, Muhammed} }
APA Güngör, M . (2017). Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi . İsrailiyat , (1) , 54-78 . Retrieved from http://israiliyat.com/en/pub/issue/35682/398373
MLA Güngör, M . "Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi" . İsrailiyat (2017 ): 54-78 <http://israiliyat.com/en/pub/issue/35682/398373>
Chicago Güngör, M . "Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi". İsrailiyat (2017 ): 54-78
RIS TY - JOUR T1 - Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi AU - Muhammed Güngör Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İsrailiyat JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 78 VL - IS - 1 SN - -2645-890X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İsrailiyat Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi %A Muhammed Güngör %T Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi %D 2017 %J İsrailiyat %P -2645-890X %V %N 1 %R %U
ISNAD Güngör, Muhammed . "Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi". İsrailiyat / 1 (December 2018): 54-78 .
AMA Güngör M . Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi. İSRAİLİYAT. 2017; (1): 54-78.
Vancouver Güngör M . Yahudi Dini Hayatında Süleyman Mabedi. İsrailiyat. 2017; (1): 54-78.