Year 2018, Volume , Issue 3, Pages 123 - 144 2019-03-11

Mediaeval Jews Thought: On Gersonides and His Philosophy
Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine

Özcan AKDAĞ [1]


In the Middle ages Islamic thought is very advanced level both science and philosophy. Therefore Islamic science and philosophy forms both Mediaeval Western and Jews thought. Because of Latin and Hebrew translations, al- Fārābī’, Avicenna’, and Averroes’s reading to Aristotle passed into Latin Western World and Hebrew culture. Based on Muslim thinkers’ reading of Aristotle grow up a lot of thinkers, like Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Giles of Rome, Duns Scotus, Saadia Gaon, Avicebron, Maimonides. These thinkers inherited a lot of ideas from Muslim thinkers. Gersonides (d. 1344), like other Christian and Jews thinkers, follower and bearer of this tradition too. In this study, I tried to put into consideration the idea of Gersonides in general and the influence of Muslim thinkers and Maimonides to him in what extent.

Orta Çağ’da İslam dünyası gerek bilim gerekse felsefe bakımından oldukça ileri bir düzeydeydi. Bu sebeple Müslümanların ürettiği bilim ve felsefe, hem Orta Çağ Hristiyan düşünce dünyasını hem de Yahudi düşünce dünyasını etkilemiş; hatta şekillendirmiştir. Farâbî, İbn Sînâ ve İbn Rüşd’ün Aristo’yu okuma biçimleri, çeviriler vasıtasıyla hem Latin Batı dünyasına hem de Yahudi düşüncesine intikal etmiştir. Bu okuma biçiminin etkisinde kalmış olan Thomas Aquinas, Albertus Magnus, Romalı Giles, Duns Scotus, Saadya Gaon, İbn Cebirol ve İbn Meymûn vb. pek çok düşünür yetişmiştir. Kanaatimizce bu düşünürler, sahip oldukları entelektüel birikimi Farâbî, İbn Sînâ, Gazâlî ve İbn Rüşd gibi Müslüman düşünürlere borçludur. Diğer pek çok Hristiyan ve Yahudi düşünür gibi Gersonides (ö. 1344) de bu mirasın takipçisi ve taşıyıcısıdır. Gersonides’in entelektüel birikimi bu çalışmada ana hatlarıyla ortaya konulmuş ve onun, Müslüman düşünürlerden ve İbn Meymûn’dan ne ölçüde beslendiği gösterilmeye çalışılmıştır.

  • Akdağ, Özcan. “Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 3 (Kış 2018):123-144.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-7156-401X
Author: Özcan AKDAĞ

Dates

Publication Date : March 11, 2019

Bibtex @research article { israiliyat538338, journal = {İsrailiyat}, issn = {}, eissn = {2645-890X}, address = {Kırbaşı Cad 151/20 Karatay Konya}, publisher = {Huriye KULU}, year = {2019}, volume = {}, pages = {123 - 144}, doi = {}, title = {Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine}, key = {cite}, author = {AKDAĞ, Özcan} }
APA AKDAĞ, Ö . (2019). Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine. İsrailiyat , (3) , 123-144 . Retrieved from http://israiliyat.com/en/issue/43807/538338
MLA AKDAĞ, Ö . "Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine". İsrailiyat (2019 ): 123-144 <http://israiliyat.com/en/issue/43807/538338>
Chicago AKDAĞ, Ö . "Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine". İsrailiyat (2019 ): 123-144
RIS TY - JOUR T1 - Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine AU - Özcan AKDAĞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İsrailiyat JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 144 VL - IS - 3 SN - -2645-890X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İsrailiyat Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine %A Özcan AKDAĞ %T Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine %D 2019 %J İsrailiyat %P -2645-890X %V %N 3 %R %U
ISNAD AKDAĞ, Özcan . "Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine". İsrailiyat / 3 (March 2019): 123-144 .
AMA AKDAĞ Ö . Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine. İSRAİLİYAT. 2019; (3): 123-144.
Vancouver AKDAĞ Ö . Orta Çağ Yahudi Düşüncesi: Gersonides ve Felsefesi Üzerine. İsrailiyat. 2019; (3): 144-123.