Year 2018, Volume , Issue 3, Pages 61 - 91 2019-03-11

Dmitry Radyshevsky’s Conceptualisation of “Universal Zionism”
Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması

Diren ÇAKMAK [1]


In the study, Dmitry Radyshevsky’s conceptualisation of “Universal Zionism” will be analyzed. Radyshevsky is a Russian Jew. He received his bachelor degree in journalism from Moscow State University, his master’s degree in theology from Harvard University and his PhD in philosophy of religion from Hebrew University. He emigrated from the USA to Israel in 1999. He is an Islamophobic journalist who has been known for his books on esoterism and parapsychology. Radyshevsky has made his conceptualisation for the first time in 2001 and published his book titled “Universal Zionism” in 2008. The event which provided recognition for him in Israel public is the press conference of the meeting held in Israel on 12-14 October 2003 called as “The Jerusalem Summit”. Radyshevsky introduced himself as the President of Michael Cherney Foundation. Radyshevsky was financially supported until 2010 by Jewish businessman Michael Cherney, who was born in Uzbekistan, a Russian oligarch, has been accused of money laundering, tax evasion and bribery, couldn’t get a visa from the USA in 1999. Radyshevsky has suggested that the United Nations should be dissolved, that the USA leadership has not brought peace to the world, that the world leadership of the USA will be the “Babylonian Way” for all Jews in the world, that Russia and Israel should cooperate in the “Jerusalem Way”, and that there is no ideological difference between the center-right party Likud and the center-left party HaAvoda in Israeli politics, and has attracted attention with his arguments. In the name of Universal Zionism, in the years 2001-2010, he has been operating in Israel and abroad. On the one hand, he has tried to increase Russian influence in Israeli politics through Russian Jews; on the other hand, he has propagated to Orthodox Christians that the sovereignty of the State of Israel from the River Jordan to the Mediterranean is God's will. Radyshevsky, accusing the USA and Western Europe of the rise of Islamism and Globalism, and saying that these ideologies harm Israel's national interests, has claimed that Russia and Israel should unite their potential. Radyshevsky is the father of Christian Zionism under the auspices of Russia. He has synthesized Jewish messianism with Russian imperialism. Radyshevsky withdrew from Israeli public at the end of 2010. He has not found any supporters in Israel apart from a few marginal politicians. He has presented radical proposals for the solution of Palestinian problem, he has been influential in the rise of Anti-Semitism in the Islamic world. The book “Universal Zionism” by Radyshevsky is the candidate to create the similar effect in the 21st century in the Islamic world, that “The Protocols of the Zion Leaders”, a nonsense book, created at the beginning of the 20th century in Europe. This is why it is important to understand the concept of Universal Zionism. The study will consist of three parts. In the first part Dmitry Radyshevsky's worldview will be handled, in the second part the concept of Universal Zionism will be explained and in the third part, the reasons why Radyshevsky's thought has not found support in Israel will be determined. In the study, descriptive analysis will be used as the research method. It is aimed that the study will contribute to the understanding of Israeli politics.

Çalışmada, Dmitry Radyshevsky’nin Evrensel Siyonizm kavramı incelenecektir. Radyshevsky, Rus Yahudi’sidir. Moskova Devlet Üniversitesi’nden gazetecilik lisans, Harvard Üniversitesi’nde ilahiyat yüksek lisans ve İbrani Üniversitesi’nden din felsefesi doktora derecesi almıştır. ABD’den İsrail’e 1999’da göç etmiştir. Ezoterizm ve parapsikoloji kitaplarıyla tanınan, İslamofobik bir gazetecidir. Radyshevsky, kavramsallaştırmasını ilk kez 2001’de yapmış ve “Evrensel Siyonizm” başlıklı kitabını 2008’de yayımlamıştır. İsrail kamuoyunda tanınmasını sağlayan olay, 12-14 Ekim 2003’te “Yeruşalayim Zirvesi” adıyla İsrail’de gerçekleştirilen toplantının basın açıklamasıdır. Radyshevsky, kendini Michael Cherney Vakfı Başkanı olarak tanıtmıştır. Kara para aklama, vergi kaçırma, rüşvet verme ile suçlanan, 1999’da ABD’nin vize vermediği, Rus oligark, Özbekistan doğumlu İsrailli Yahudi işadamı Michael Cherney tarafından 2010’a kadar maddi olarak desteklenmiştir. Radyshevsky, Birleşmiş Milletler’in tasfiye edilmesi gerektiği, ABD liderliğinin dünyaya barış getirmediği, ABD’nin dünya liderliğinin dünyadaki tüm Yahudiler için “Babil Yolu” olacağı, “Yeruşalayim Yolu” için Rusya ile İsrail’in işbirliği yapması gerektiği, İsrail siyasetinde merkez-sağ parti Likud ile merkez-sol parti HaAvoda arasında ideolojik fark olmadığı savlarıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Evrensel Siyonizm adına, 2001-2010 yıllarında İsrail içinde ve dışında faaliyette bulunmuştur. Bir yandan, Rus Yahudileri üzerinden İsrail siyasetinde Rus etkisini artırmaya çalışmış; diğer yandan, Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e İsrail Devleti’nin egemenliğinin Tanrı’nın isteği olduğuna dair Ortodoks Hıristiyanlara propaganda yapmıştır. İslamcılığın ve Küreselciliğin yükselişinde ABD’yi ve Batı Avrupa’yı suçlayan ve bu iki ideolojinin İsrail’in ulusal çıkarlarına zarar verdiğini söyleyen Radyshevsky, Rusya’nın ve İsrail’in potansiyelini birleştirmesi gerektiğini iddia etmiştir. Radyshevsky, Rusya’nın himayesindeki Hıristiyan Siyonizm’inin fikir babasıdır. Rus emperyalizmi ile Yahudi mesihçiliğini sentezlemiştir. İsrail kamuoyundan 2010 yılı sonunda çekilmiştir. Marjinal birkaç siyasetçi dışında İsrail’de destekçi bulamamıştır. Filistin sorununun çözümü için radikal öneriler sunmuş, İslam dünyasında Anti-Semitizm’in yükselmesinde etkisi olmuştur. Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” kitabı, safsata bir kitap olan “Siyon Liderlerinin Protokolleri”nin 20. yüzyıl başında Avrupa’da yarattığı etkinin benzerini, 21. yüzyılda İslam dünyasında yaratmaya adaydır. Evrensel Siyonizm kavramının anlaşılması bu nedenle önemlidir. Çalışma üç bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde Dmitry Radyshevsky’nin dünya görüşü ele alınacak, ikinci bölümde Evrensel Siyonizm kavramı açıklanacak ve üçüncü bölümde Radyshevsky’nin düşüncesinin İsrail’de destek bulamamasının nedenleri tespit edilecektir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak betimsel analiz kullanılacaktır. Çalışmanın İsrail siyasetini anlamaya katkı sunması amaçlanmaktadır.

  • Çakmak, Diren. “Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 3 (Kış 2018): 61-91.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-2024-7831
Author: Diren ÇAKMAK

Dates

Publication Date : March 11, 2019

Bibtex @research article { israiliyat538312, journal = {İsrailiyat}, issn = {}, eissn = {2645-890X}, address = {Kırbaşı Cad 151/20 Karatay Konya}, publisher = {Huriye KULU}, year = {2019}, volume = {}, pages = {61 - 91}, doi = {}, title = {Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması}, key = {cite}, author = {ÇAKMAK, Diren} }
APA ÇAKMAK, D . (2019). Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması. İsrailiyat , (3) , 61-91 . Retrieved from http://israiliyat.com/en/issue/43807/538312
MLA ÇAKMAK, D . "Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması". İsrailiyat (2019 ): 61-91 <http://israiliyat.com/en/issue/43807/538312>
Chicago ÇAKMAK, D . "Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması". İsrailiyat (2019 ): 61-91
RIS TY - JOUR T1 - Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması AU - Diren ÇAKMAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İsrailiyat JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 91 VL - IS - 3 SN - -2645-890X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İsrailiyat Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması %A Diren ÇAKMAK %T Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması %D 2019 %J İsrailiyat %P -2645-890X %V %N 3 %R %U
ISNAD ÇAKMAK, Diren . "Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması". İsrailiyat / 3 (March 2019): 61-91 .
AMA ÇAKMAK D . Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması. İSRAİLİYAT. 2019; (3): 61-91.
Vancouver ÇAKMAK D . Dmitry Radyshevsky’nin “Evrensel Siyonizm” Kavramsallaştırması. İsrailiyat. 2019; (3): 91-61.