Year 2018, Volume , Issue 2, Pages 82 - 101 2018-06-30

Changed Belief of Reform Judaism in the Return to the Holy Land in the Context of the Pittsburgh and Columbus Platforms
Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı

Seda ÖZMEN [1]


The minds of the Enlightenment and the French Revolution brought great changes in the lives of the Jews in Europe, gave them important rights like citizenship, and this led them to consider the Jews to be part of the nation they were citizens for the first time. Reform Jewry which emerged in Germany in the 18th century, spreading rapidly to European countries and making significant progress in America, has attempted to create an opinion of Judaism that is compatible with modern Europe by changing traditional religion. At this point, the movement in the first place, with a sensitivity to reforms of religious practices and discourses that emphasized national identity, expressed Jewishness as a religious belief, devoid of national identity. Reforms, such as the refusal to use Hebrew as the language of prayer, Christ, return to the Holy Land, the reinterpretation of exile and chosen nation rhetoric, and the transfer of the Sabbath from Saturday to Sunday be considered in this context. Language reform of the Reform Jews they left behind their identity, and the identity of the German nation was an indication that they accept the culture. Likewise, the Messiah (mashiach), the exiled, the elected nation, and the Holy Land expressions were the basic rhetoric of traditional belief. For the Jews who had adopted the German nation, hoping to establish a "Jewish State" in the future was no longer possible to accept that the Jewish race was superior to the other races. For this reason, traditional rhetoric and religious rituals based on them have lost meaning to the reformed Jews. The Pittsburgh Platform, which explains the ideology of the reform movement, has clearly rejected that returning to the Holy Land, which is the basis of traditional Jewish belief and the Messiah by denying the racial, national identity of the Jews and stated that and that "Judaism" meant only religious belief.

However, during the period from the Pittsburgh Platform in 1885 to the Columbus Platform in 1937, negative events in Europe and especially in Russia caused Jews to migrate to America. After this stage, America has become an environment where Jews can express their national identity, and the attack on national values in Europe pushes the Jews to possess the national values in America. With the influence of the new "eastern" Jews, the national values that reform rejected began to gain importance, and the reform movement began to lose ideological confidence. In this case, the Reform movement created the 1937 Columbus Platform, advocating the idea of returning to national values and holy lands, preferring to approach the traditional line instead of opposing Zionist ideas. The work dealt with the development of Reform Jewry through the editorial organs of the reformist Jews, platform notifications and personal studies, and the conflicting decisions of the two platforms, collected within a short period of fifty years. Then analyzed the effects of periodic and political developments on the transformation of reform Jewish in the context of cause-effect relations.

Aydınlanma ve Fransız Devrimi’nin yaydığı düşünceler Avrupa’daki Yahudilerin yaşamında büyük değişiklikler meydana getirmiş, onlara vatandaşlık gibi önemli haklar kazandırmış ve bu durum Yahudileri ilk kez vatandaşı oldukları ulusun bir parçası olarak görmeye itmiştir. 18. Yüzyılda Almanya’da doğan, kısa sürede Avrupa ülkelerine yayılan ve Amerika’da büyük bir gelişme kaydeden Reform Yahudiliği, geleneksel dini yapıyı değiştirmek suretiyle modern Avrupa’ya uyumlu bir Yahudilik anlayışı oluşturmaya çalışmıştır. Hareket ilk etapta, ulusal kimliği vurgulayan dini uygulama ve söylemlere yönelik reformların üzerinde hassasiyetle durmuş ve Yahudiliği ulusal kimlikten yoksun sadece bir dini inanç olarak tanımlamıştır. Dua dili olarak İbranicenin kullanımının reddedilmesi, Mesih, Kutsal Topraklara dönüş, sürgün ve seçilmiş millet söylemlerinin tekrar yorumlanması ve Şabat’ın cumartesiden pazara alınması gibi reformlar bu bağlamda düşünülmelidir. Buna göre, reformcu Yahudilerin yaptıkları dil reformu kendi kimliklerini geride bırakarak, Alman ulusunun kimliğini ve kültürünü kabul ettiklerinin bir göstergesiydi. Alman ulusunu benimsemiş Yahudiler için, gelecekte bir “Yahudi Devleti” kurulmasını ümit etmek, Yahudi ırkının diğer ırklardan üstün olduğunu kabul etmek artık olanaksızdı. Bu sebeple geleneksel söylemler ve bunların üzerine kurulmuş olan dini ritüeller reformcu Yahudilerce anlamını yitirmiş oldu. Reform hareketinin ideolojisini ortaya koyan Pittsburgh Platformu net bir şekilde geleneksel Yahudi inancının temelini oluşturan Kutsal topraklara dönme ve Mesih inancını reddetmiş, Yahudilerin ırksal, ulusal kimliğini dışlayarak “Yahudilik”ten kastedilenin sadece dini inanç olduğunu belirtmiştir.

Ancak 1885 Pittsburgh Platformu’ndan 1937 Columbus Platformu’na kadar geçen süre zarfında Avrupa ve özellikle de Rusya’da yaşanan olumsuz olaylar buradaki Yahudilerin Amerika’ya göç etmesine neden olmuştur. Bu aşamadan sonra Amerika, Yahudilerin ulusal kimliklerini açıkça ifade edebildikleri bir ortam haline gelmiş, Avrupa’da ulusal değerlere saldırı, Amerika’da Yahudileri ulusal değerlerine sahip çıkmaya itmiştir. Yeni gelen “doğulu” Yahudilerin etkisiyle, reformun reddettiği ulusal değerler yeniden önem kazanmaya başlarken, reform hareketi ideolojik anlamda güven kaybetmeye başlamıştır. Bu durumda Reform hareketi Siyonist fikirlere karşı gelmek yerine geleneksel çizgiye yaklaşmayı tercih ederek, ulusal değerleri ve kutsal topraklara dönüş fikrini savunan 1937 Columbus Platformunu ortaya çıkartmıştır. Çalışma reformcu Yahudilerin yayın organları, platform bildirileri ve şahsi çalışmaları yoluyla Reform Yahudiliğinin gelişimini ve elli yıl gibi kısa bir süre içerisinde toplanan iki platformun birbiriyle çelişen kararlarını ele almıştır. Ardından dönemsel ve siyasi gelişmelerin reform Yahudiliğinin değişimine etkisini sebep-sonuç ilişkisi bağlamında analiz etmiştir.

  • Özmen, Seda. “Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı.” İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi, no. 2 (Yaz 2018): 82-101.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Author: Seda ÖZMEN

Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { israiliyat471893, journal = {İsrailiyat}, issn = {}, eissn = {2645-890X}, address = {Kırbaşı Cad 151/20 Karatay Konya}, publisher = {Huriye KULU}, year = {2018}, volume = {}, pages = {82 - 101}, doi = {}, title = {Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı}, key = {cite}, author = {ÖZMEN, Seda} }
APA ÖZMEN, S . (2018). Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı. İsrailiyat , (2) , 82-101 . Retrieved from http://israiliyat.com/en/issue/39811/471893
MLA ÖZMEN, S . "Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı". İsrailiyat (2018 ): 82-101 <http://israiliyat.com/en/issue/39811/471893>
Chicago ÖZMEN, S . "Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı". İsrailiyat (2018 ): 82-101
RIS TY - JOUR T1 - Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı AU - Seda ÖZMEN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İsrailiyat JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 101 VL - IS - 2 SN - -2645-890X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İsrailiyat Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı %A Seda ÖZMEN %T Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı %D 2018 %J İsrailiyat %P -2645-890X %V %N 2 %R %U
ISNAD ÖZMEN, Seda . "Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı". İsrailiyat / 2 (June 2018): 82-101 .
AMA ÖZMEN S . Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı. İSRAİLİYAT. 2018; (2): 82-101.
Vancouver ÖZMEN S . Reform Yahudiliğinin Pittsburgh ve Columbus Platformları Bağlamında Değişen Kutsal Topraklara Dönüş İnancı. İsrailiyat. 2018; (2): 101-82.