İsrailiyat
Kapak Resmi
e-ISSN 2645-890X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Huriye KULU | http://dergipark.gov.tr/israiliyat

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI

Sayın akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’18) son başvuru tarihi olan 15 Eylül 2018’den önce çok sayıda katılımcının bildiri önerilerini gönderdiğini ifade etmek isteriz. ICIJS’18'e konferans bildiri teklifi gönderen herkese teşekkür ederim!

Bildiri son teslim tarihi 15 Eylül'den 15 Ekim'e uzatılmıştır. Bu karar bazı katılımcılardan gelen talepler ve uzun tatil dönemi göz önüne alınarak alınmıştır.

Bunun Balıkesir/ Bandırma'da gerçekleşecek olan ICIJS’18 Konferansı için tebliği önerilerini gönderememiş olanlar için ek süre sağlayacağını umuyoruz.

Herhangi bir zaman kaybı veya gecikme olmaksızın öz kabul bildirimi değerlendirme sürecinden sonra başvuranlara iletilecektir.

ICIJS’18 Bildiri Çağrısı (Türkçe) ve Başvuru Kılavuzu’na (İngilizce) buradan bakılabilir. Özlerinizi M. Mustafa KULU <mmkulu@gmail.com> email adresine gönderebilirsiniz.

Teklifinizi göndermek için uzatılmış son başvuru tarihten yararlanacağınızı umuyoruz. Yakın zamanda sizden haber almayı umuyoruz!

Saygılarımızla, 

İSRAİLİYAT: İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ISRAILIYAT: JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES

אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות

إسرائيليات: المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية

 

 

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi [Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies, إسرائيليات: مجلة الدراسات الإسرائيلية واليهوديةאסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות] yıllık yayınlanan alanlar arası ve çok alanlı bir e-dergidir. Amacı, başta siyaset, din ve tarih olmak üzere Yahudi çalışmalarının her yönü ilgili hakemli araştırma makaleleri yayınlamaktır. Amacımız, İsrail ve Yahudilik araştırmaları ile ilgilenen araştırmacılar için ulusal ve uluslararası dizinlerde yer alan etki faktörü yüksek bir dergi olarak başvuru kaynağı olabilmektir. Dergi, Tevrat Dönemi’nden günümüze kadar Yahudi çalışmalarının tüm yönleriyle ilgili bilginin gelişmesi için kıdemli akademisyenlerin yanı sıra genç bilim insanlarının çalışmalarını da yayınlamaktadır.

 

“İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi” din, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, felsefe, ekonomi, edebiyat, sosyoloji, hukuk vb. geleneksel alanlardan güvenlik, çatışma çözümü, medya, kadın, insan hakları, kültür, Holokost, bölge/ alan çalışmaları gibi çağdaş alanlara kadar konularda alanlar arası ve çok alanlı yaklaşımları benimseyen ve teşvik eden araştırma makaleleri yayınlamaktadır. İsrailiyat’ın yayınlanma amacı İsrail ve Yahudi çalışmaları alanının tüm yönleriyle ilgili Türkiye ve yurt dışındaki ilmi çevrelerde başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere Arapça ve İbranice kaynaklardan yapılan araştırmalara müzakerelerine eleştirel ve bilimsel bir platform sağlamaktır.

İsrail ve Yahudi çalışmaları geleneksel konu temelli veya alan temelli çalışmaların bir araya gelmesi ile oluşan çok alanlı yaklaşımların ötesine, çağdaş alanlar arası çalışmalara doğru yönelmiştir. Fakat bölge ve dini/ kültürel çalışmalar olarak İsrail ve Yahudi çalışmaları Türkiye’de çok yenidir ve özellikle tarih, siyaset, din gibi alan temelli çalışmalar ve yöntemleri üzerinde şekillenmektedir. Bu nedenle dergi, bu geleneksel alanlardaki makaleleri yayınlamaya önem verirken yeni olan alanlar arası yaklaşımın araştırmalarda yaygınlaşmasını hedeflemektedir.

Kısacası ulusal ve uluslararası seviyede İsrail ve Yahudilikle ilgili konulara yönelik artan bir ilgi vardır; dergi bir taraftan bilinen en eski kitaplarından birisine sahip Yahudilik bir taraftan Ortadoğu’da kurulan en yeni devletlerden birisi olan İsrail hakkında olabildiğince bilimsel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

 

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI

İsrailiyat

e-ISSN 2645-890X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Huriye KULU | http://dergipark.gov.tr/israiliyat
Kapak Resmi

1.117

2.187

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI

Sayın akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler

İkinci Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı’nın (ICIJS’18) son başvuru tarihi olan 15 Eylül 2018’den önce çok sayıda katılımcının bildiri önerilerini gönderdiğini ifade etmek isteriz. ICIJS’18'e konferans bildiri teklifi gönderen herkese teşekkür ederim!

Bildiri son teslim tarihi 15 Eylül'den 15 Ekim'e uzatılmıştır. Bu karar bazı katılımcılardan gelen talepler ve uzun tatil dönemi göz önüne alınarak alınmıştır.

Bunun Balıkesir/ Bandırma'da gerçekleşecek olan ICIJS’18 Konferansı için tebliği önerilerini gönderememiş olanlar için ek süre sağlayacağını umuyoruz.

Herhangi bir zaman kaybı veya gecikme olmaksızın öz kabul bildirimi değerlendirme sürecinden sonra başvuranlara iletilecektir.

ICIJS’18 Bildiri Çağrısı (Türkçe) ve Başvuru Kılavuzu’na (İngilizce) buradan bakılabilir. Özlerinizi M. Mustafa KULU <mmkulu@gmail.com> email adresine gönderebilirsiniz.

Teklifinizi göndermek için uzatılmış son başvuru tarihten yararlanacağınızı umuyoruz. Yakın zamanda sizden haber almayı umuyoruz!

Saygılarımızla, 

İSRAİLİYAT: İSRAİL VE YAHUDİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

ISRAILIYAT: JOURNAL OF ISRAELI AND JUDAIC STUDIES

אסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות

إسرائيليات: المجلة للدراسات الإسرائيلية واليهودية

 

 

İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi [Israiliyat: Journal of Israeli and Judaic Studies, إسرائيليات: مجلة الدراسات الإسرائيلية واليهوديةאסראיליאת: כתב העת לחקר ישראל והיהדות] yıllık yayınlanan alanlar arası ve çok alanlı bir e-dergidir. Amacı, başta siyaset, din ve tarih olmak üzere Yahudi çalışmalarının her yönü ilgili hakemli araştırma makaleleri yayınlamaktır. Amacımız, İsrail ve Yahudilik araştırmaları ile ilgilenen araştırmacılar için ulusal ve uluslararası dizinlerde yer alan etki faktörü yüksek bir dergi olarak başvuru kaynağı olabilmektir. Dergi, Tevrat Dönemi’nden günümüze kadar Yahudi çalışmalarının tüm yönleriyle ilgili bilginin gelişmesi için kıdemli akademisyenlerin yanı sıra genç bilim insanlarının çalışmalarını da yayınlamaktadır.

 

“İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi” din, tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler, felsefe, ekonomi, edebiyat, sosyoloji, hukuk vb. geleneksel alanlardan güvenlik, çatışma çözümü, medya, kadın, insan hakları, kültür, Holokost, bölge/ alan çalışmaları gibi çağdaş alanlara kadar konularda alanlar arası ve çok alanlı yaklaşımları benimseyen ve teşvik eden araştırma makaleleri yayınlamaktadır. İsrailiyat’ın yayınlanma amacı İsrail ve Yahudi çalışmaları alanının tüm yönleriyle ilgili Türkiye ve yurt dışındaki ilmi çevrelerde başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere Arapça ve İbranice kaynaklardan yapılan araştırmalara müzakerelerine eleştirel ve bilimsel bir platform sağlamaktır.

İsrail ve Yahudi çalışmaları geleneksel konu temelli veya alan temelli çalışmaların bir araya gelmesi ile oluşan çok alanlı yaklaşımların ötesine, çağdaş alanlar arası çalışmalara doğru yönelmiştir. Fakat bölge ve dini/ kültürel çalışmalar olarak İsrail ve Yahudi çalışmaları Türkiye’de çok yenidir ve özellikle tarih, siyaset, din gibi alan temelli çalışmalar ve yöntemleri üzerinde şekillenmektedir. Bu nedenle dergi, bu geleneksel alanlardaki makaleleri yayınlamaya önem verirken yeni olan alanlar arası yaklaşımın araştırmalarda yaygınlaşmasını hedeflemektedir.

Kısacası ulusal ve uluslararası seviyede İsrail ve Yahudilikle ilgili konulara yönelik artan bir ilgi vardır; dergi bir taraftan bilinen en eski kitaplarından birisine sahip Yahudilik bir taraftan Ortadoğu’da kurulan en yeni devletlerden birisi olan İsrail hakkında olabildiğince bilimsel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

 

İKİNCİ ULUSLARARASI İSRAİL VE YAHUDİLİK ÇALIŞMALARI KONFERANSI